Contactgegevens

Adres scoutinggebouw:
Scouting Mr. van Daalgroep Zwartepad 51, 2771 PA Boskoop 0172-216628
  Latitude, Longitude: 52.06860, 4.64545  
Algemeen:
 E-mail:  
 
Teamleid(st)ers speltakken:    
Bevers (@scoutingboskoop.nl) Dirkje van Lange 06-55085918
Welpen (@scoutingboskoop.nl) Tony Verlaan 06-22358682
Shanti's (@scoutingboskoop.nl) Sander Heij 06-10592516
Verkenners (@scoutingboskoop.nl) Dennis van den Berg 06-27589618
Rowans (@scoutingboskoop.nl) Niels Beukenkamp 06-83215974
Stam (@scoutingboskoop.nl) Ewout Verweij 06-81035000

Ledenadministratie:
Ruud Olsder 06-40196618  
E-mail:

Verhuur:
Pim Bobeldijk 06-11008511
E-mail:

Groepsbestuur:
Voorzitter Wouter van Lange  
Praktijkbegeleider -  
Algemeen lid -  
Penningmeester Ruud Olsder  
E-mail voorzitter:
E-mail secretaris:
E-mail penningmeester:

Stichtingsbestuur:
Voorzitter/coörd. Rudolf van Ee  06-14143377
Penningmeester Pim Bobeldijk  
 
Secretaris Anique Wilmer  
E-mail:

Website:
Algemeen

Laatste Nieuws

 

Bedankt!

Dank voor uw steun via Rabobank Club Support. Het helpt om weer mooie activiteiten te organiseren.