Contactgegevens

Adres scoutinggebouw:
Scouting Mr. van Daalgroep Zwartepad 51, 2771 PA Boskoop 0172-216628
  Latitude, Longitude: 52.06860, 4.64545  
Algemeen:
 E-mail:  
 
Teamleid(st)ers speltakken:    
Bevers (@scoutingboskoop.nl) Daphne Spek 06-14134564
Welpen (@scoutingboskoop.nl) Tony Verlaan 06-22358682
Shanti's (@scoutingboskoop.nl) Merrel van Veen 06-20768926
Scouts (@scoutingboskoop.nl) Bert van Lange 06-49362647 
Rowans (@scoutingboskoop.nl) Kylana Kruit 06-83212685
Stam (@scoutingboskoop.nl) Martien Otto 06-51970196

Ledenadministratie:
Ruud Olsder 06-40196618  
E-mail:

Verhuur:
Pim Bobeldijk 06-11008511
E-mail:

Groepsbestuur:
Voorzitter Wouter van Lange  
Praktijkbegeleider -  
Algemeen lid -  
Penningmeester Ruud Olsder  
E-mail voorzitter:
E-mail secretaris:
E-mail penningmeester:

Stichtingsbestuur:
Voorzitter/coörd. Rudolf van Ee  06-14143377
Penningmeester Pim Bobeldijk  
 
Secretaris Anique Wilmer  
E-mail:

Laatste Nieuws

 

Bedankt!

Dank voor uw steun via Rabobank Club Support. Het helpt om weer mooie activiteiten te organiseren.