Meedoen?

Overweeg je om langs te komen of lid te worden? Wat leuk! Neem vooral even contact op met de teamleider van de betreffende speltak, dan weten we dat je komt en kunnen we vooraf aan de opkomst nog even kennismaken met jou en je ouder(s)/verzorger(s):

Bevers  Daphne Spek 06-14134564 bevers@scoutingboskoop.nl
Welpen  Tony Verlaan 06-22358682 welpen@scoutingboskoop.nl
Shanti’s  Merrel van Veen 06-20768926 shantis@scoutingboskoop.nl
Scouts Bert van Lange 06-49362647      scouts@scoutingboskoop.nl
Rowans Kylana Kruit 06-83212685 rowans@scoutingboskoop.nl
Stam  Martien Otto 06-51970196 stam@scoutingboskoop.nl

Op onze informatiepagina staan de opkomsttijden en de leeftijdscategorieën verder gespecificeerd.

 

Uniform

indeling insignes op blouse
 Bij onze groep dragen alle leden een uniform met das. Dit is het outfit waarin iedereen naar de opkomsten komt. Naast bij de reguliere opkomsten worden ze gedragen bij officiële gelegenheden, tijdens het zomerkamp en bij andere activiteiten die niet op ons eigen terrein plaatsvinden. De gidsen en rowans hebben naast de blouses ook een eigen trui, als extra kledingoptie voor tijdens hun normale opkomsten. Deze zijn optioneel en zijn beschikbaar bij de desbetreffende teamleiders.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich op hun gemak voelen en zijn van mening dat de gelijkwaardige uniformen daaraan bijdragen. Daarnaast werken wij vanuit Scouting Nederland met een insigne-programma om met de kinderen allerlei vaardigheden te ontwikkelen. Deze insignes horen op de persoonlijke blouses te worden genaaid en kunnen de rest van de scoutingcarrière met trots gedragen worden. Wanneer onze leden een vaardigheidsinsigne verdienen, krijgen zij die van hun leiding. Deze hoeven dus niet zelf aangeschaft te worden.

Het uniform, de scoutingdas en de dasring dienen wel zelf aangeschaft te worden. Dit kan via de ScoutShop van Scouting Nederland, op de website www.scoutshop.nl. Onze groep heeft een effen das in de kleur “Donkergroen”, waar de “gevlochten dasring met logo” bij hoort. 

Ook belangrijk: het scouting installatieteken en het insigne van de huidige speltak worden ook door het lid zelf aangeschaft. Wegens de inmiddels verouderde groepsbenamingen die wij op de Mr. van Daalgroep nog hanteren, komen onze benamingen niet altijd overeen met hoe Scouting Nederland de speltakken noemt. De esta’s vallen onder “Welpen”, de gidsen en verkenners horen bij “Scouts” en rowans worden “Explorers” genoemd. Dat zijn dus de namen die op het speltakinsigne zullen staan.

 

Contributie

De eerste drie weken kan iedereen geheel vrijblijvend met een speltak meedoen. Daarna krijg je een inschrijvingsformulier mee naar huis en zal de contributie ingaan. De contributie voor het seizoen van 2019-2020 is:
 
Bevers € 125,-
Welpen / Shanti’s € 125,-
Scouts € 130,-
Rowans € 130,-
Stam € 100,-
Bestuur €   50,-
Donateur €   50,-

Opzeggen kan alleen middels een email aan de penningmeester: penningmeester@scoutingboskoop.nl. Helaas kunnen we geen restitutie van contributie geven wanneer u gedurende het kalender jaar opzegt..

Naast de contributie stellen we het zeer op prijs als u een vrijwillige ouderbijdrage van €10,- (of wellicht meer) zou willen doen. Dat zal ons in staat stellen af en toe iets extra’s te kunnen doen voor de kinderen

Fonds voor financiële ondersteuning

Bij scouting staan kinderen en hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling centraal. We vinden dan ook dat scouting voor ieder kind toegankelijk moet zijn. Helaas is het voor sommige gezinnen financieel niet haalbaar om hun kind bij een club aan te melden. Voor deze gezinnen is bij ons het mogelijk om de hulp van een particuliere organisatie in te roepen, genaamd: “Jeugd deelname Fonds”. Hun website, jeugddeelnamefonds.nl, bevat veel informatie over wat zij als organisatie doen en hoe iemand in aanmerking komt voor een vergoeding. Voor meer informatie kan tevens contact opgenomen worden met de penningmeester van de Mr. van Daalgroep.

 

Rekeningnummer: NL76 RABO 0309 8607 25 t.n.v. Mr. van Daalgroep

Voor vragen of meer informatie kunt u altijd terecht bij:

Ruud Olsder
Email: penningmeestervereniging@scoutingboskoop.nl