Sociale Veiligheid

Scouting is een plek waar iedereen, jong en oud, plezier kan beleven. De vrijwilligers van de Mr. van Daalgroep zorgen er dan ook voor dat dit op een veilige manier gebeurt. We letten erop dat onze leden zich thuis voelen in de omgeving die wij hen bieden en zorgen ervoor dat alle leden die ouder zijn dan 18 jaar een VOG hebben (zie de Vrijwilligers-pagina). Daarnaast zijn bijna alle vrijwilligers doorgestoomd vanuit jeugdlid naar leiding of zijn het ouders van kinderen die lid zijn van de Mr. Van Daalgroep. Hierdoor zijn bij de aanstelling van de vrijwilligers altijd mensen op Scouting die de nieuwe vrijwilligers al kennen.

De vrijwilligers die zich bezig houden met spelactiviteiten worden ook begeleid door groepsbegeleiders. Dit zijn ervaren, volwassen Scouts die
veelal ook als ouder de leiding kan helpen om alle leden optimaal plezier te laten beleven in hun scoutingactiviteiten. Van deze
groepsbegeleiders zit er een in het bestuur en een buiten het bestuur. Hierdoor blijft het bestuur constant op de hoogte van wat er bij de
speltakken gebeurt en hoe het spel-element binnen de Mr. Van Daalgroep verbeterd kan worden.

Om voor jong en oud in iedere situatie een veilige situatie te creëren, worden leidingen geholpen bij vervelende situaties die bij hun groep
kunnen voorkomen en staat de leiding, het bestuur en andere speciaal hiervoor aangestelde vrijwilligers altijd open naar kinderen, ouders en
anderen om hun verhaal te delen. Wij roepen dan ook iedereen op om de leiding, het bestuur of de vertrouwenspersoon te contacteren als er iets
gebeurd is. Dit kan gaan over pesten, thuissituaties, (seksueel) ongewenst gedrag en andere gedragingen of gebeurtenissen die je hinderen
om plezier te beleven bij de Mr. van Daalgroep.

Vertrouwenspersoon

Zoals gezegd kunnen er gebeurtenissen voordoen die je niet in de koude kleren gaan zitten. Vind je je leiding of het bestuur niet geschikt om
dit te vertellen, bijvoorbeeld omdat het gaat over jouw leiding of iemand van het bestuur, dan kun je contact opnemen met de
Vertrouwenspersoon. De Vertrouwenspersoon wordt benoemd door de Groepsraad. Vervolgens volgt de vertrouwenspersoon een of meerdere
trainingen van Scouting Nederland om zijn of haar taak goed te kunnen vervullen.

De Vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon die jouw verhaal altijd volledig in vertrouwen en geheim behandeld.  Daarom doet een
Vertrouwenspersoon niets zonder jouw toestemming. Omdat wij denken dat het voor een persoon handig kan zijn om te kiezen
voor een vertrouwenspersoon waarbij je je prettig voelt, streven wij ernaar om zowel een mannelijke als vrouwelijke vertrouwenspersoon
beschikbaar te hebben. Praten met de vertrouwenspersoon kan alleen gevolgen hebben als jij dit zelf wilt. De Vertrouwenspersoon kan zelf geen onderzoeken doen of het bestuur vragen om dit te doen. Jijzelf bent de enige die bijvoorbeeld het kan aankaarten bij een bestuurslid, je leiding of bij een andere instantie.

De vertrouwenspersoon van de Mr. Van Daal groep is Isabelle Noest. Je kunt de Vertrouwenspersoon bereiken via: vertrouwenspersoon@scoutingboskoop.nl

Beleid

Om voor zekerheid en continuïteit te zorgen in ons beleid, conformeren wij ons aan het landelijke beleid zoals Scouting Nederland dit hanteert.
Hierdoor bestaat ons beleid op het gebied van sociale veiligheid hoofdzakelijk uit documenten die wij overnemen van Scouting Nederland:

Zie voor meer informatie over Scouting en veiligheid https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid