Vacatures

Om onze scouting draaiende te houden en te laten floreren, zijn wij op zoek naar enkele gemotiveerde mensen uit de omgeving die ons team van vrijwilligers willen versterken. De Mr. van Daal is een zeer actieve groep, die veel ruimte biedt voor zelfontplooiing.

Op deze pagina worden de openstaande vacatures weergegeven. Bij interesse in een ‘functie’ kan gemaild worden naar vacatures@scoutingboskoop.nl. Neem voor meer informatie gerust contact op met onze voorzitter via voorzitter@scoutingboskoop.nl, of contacteer ons via voorgenoemd e-mailadres!

Leiding

Bij elke speltak is er een vaste groep van leiding die de wekelijkse activiteiten bedenkt en daar verantwoordelijk voor is (behalve bij de rowans, daar bedenken de leden hun activiteiten zelf). De spellen zijn toegespitst op de betreffende leeftijdsgroep en bijbehorende interesses en capaciteiten. Om bij ons leiding te worden is eerdere scoutingervaring geen vereiste. Via onze vereniging kan je leiderschapstrainingen van Scouting Nederland bijwonen en verder zal je ondersteund worden door de rest van je leidingteam. Daarnaast wordt via onze vereniging ook een VOG aangevraagd. De VOG is wel een vereiste voordat je leiding mag geven.

Leiding Shanti’s: de meiden van 7 t/m 11 jaar zijn op zoek naar een nieuwe leider. Voorkeur gaat uit naar een dame, maar een mannelijke vrijwilliger is ook welkom. De esta’s doen wekelijks leuke spellen waarbij ze op een laagdrempelige manier bezig zijn met samenwerken en zichzelf ontwikkelen.  

Leiding verkenners: de jongens van 11 t/m 15 jaar zijn hard op zoek naar een nieuwe leider, waarbij de voorkeur uitgaat naar een man. Deze speltak heeft veel lol met elkaar. Ze laten zich graag uitdagen door gave spellen en houden de scoutingtechnieken goed op peil (hakken/zagen, knopen, stoken, routetechnieken). 

Leiding gidsen: de meiden van 11 t/m 15 jaar zijn op zoek naar een nieuwe leider. Voorkeur gaat sterk uit naar een dame, daar is op dit moment een tekort aan in het leidingteam. Gidsen zijn bezig met het leren van de scoutingtechnieken, maar bovenal met elke zaterdag samen plezier maken, met spellen of andere activiteiten.

Heb je interesse in een speltak die niet hierboven genoemd wordt? Stuur ons alsnog een mailtje, wie weet kunnen we je hulp daar toch goed gebruiken!

Bestuur

Het groepsbestuur heeft als primaire taak het creëeren van prettige omstandigheden waarin de verschillende speltakken kunnen draaien. Dit komt neer op het begeleiden van leiding en het bewaken van de harmonie en cohesie binnen de vereniging. Daarnaast worden vanuit het bestuur de groepsactiviteiten ondersteund en/of geïnitieerd, zowel bij intern als extern gerichte activiteiten. Als laatste draagt het bestuur verantwoordelijkheid voor de groepsfinanciën. Dit betreft de ledencontributies en inkomsten van geldwervingsacties, met als uitgaven kosten van activiteiten en de huur van het clubhuis (een bedrag wat afgedragen wordt aan onze stichting).

Binnen het bestuur is er een plek vacant. Een voltallig bestuur bestaat voor ons uit: een voorzitter, secretaris, penningmeester, groepsbegeleider en evenementencoördinator.

Groepsbegeleider: samen met de speltakcoaches begeleid en ondersteun je de leiding. Naar inschatting zal je hier per maand zo’n twee avonden en een zaterdag aan besteden. Binnen het bestuur zal je hoofdzakelijk terugkoppelen hoe het de leidingteams af gaat en of er iets bij hen speelt.

Overig

Naast de leidingteams en het bestuur zijn er vrijwilligers die de Scouting Mr. van Daalgroep bijstaan bij zaken zoals het gras maaien, onderhoud van het clubhuis of helpen bij de Open Dag. Ook zijn er altijd veel mensen betrokken bij de jaarlijkse Koningsmarkt op Koningdag of bij de Sinterklaasopkomst. Zo zijn er wel meer losse evenementen waar we een helpende hand bij kunnen gebruiken. Als je ons hierbij wil ondersteunen ben je van harte welkom!

Sinds het begin van seizoen 2019-2020 werken wij met een flexpool van vrijwilligers. Dit houdt in dat je bent opgenomen in een e-mailbestand waar een oproep naartoe wordt gestuurd als er vanuit de groep behoefte is aan wat extra ondersteuning. Het gaat hier dus vooral om projectmatig vrijwilligerswerk met wisselend voorbereidend werk, zoals een Open Dag, Mandarijnenactie of koken bij de kerstopkomst. Om je aan te melden voor deze flexpool kun je contact opnemen met onze voorzitter via voorzitter@scoutingboskoop.nl.

koningsdag 2017