Overvliegen 2016

Hallo iedereen

Het is alweer tijd voor het jaarlijkse overvliegen. Tijdens het overvliegen zullen de leden die te oud zijn geworden voor hun speltak overvliegen naar de volgende speltak. En dit gebeurt natuurlijk door mee te doen aan een geweldig eindspel.

Dit jaar is het overvliegen op zaterdag 17 september 2016.

Voor de ochtendspeltakken begint de opkomst om 10.30 en zal het om 13.00 afgelopen zijn.

Voor de middagspeltakken begint de opkomst om 12.00 en zal het om 14.30 afgelopen zijn.

Het werkelijke overvliegen van de kinderen begint om 12.00 en eindigt om 13.00. We nodigen iedereen uit om een kijkje te komen nemen tijdens het overvliegen. Neem daarom je ouders, broers en/of zusjes, grootouders of zelf je buren mee!

Neem wel droge kleding en een handoek mee, de kans dat je nat wordt is extreem groot!

Wij hebben er al veel zin in en we hopen dat jullie er ook bij zullen zijn! Mocht dat toch niet lukken, dan moet er gewoon afgemeld worden bij de eigen leiding.